Městské divadlo
Před postavením nové budovy městského divadla se v Mostě divadelní představení hrála v sále hostince „Modrá hvězda“ na III. náměstí. Dne 16. února 1910 schválilo městské zastupitelstvo zahájení stavby budovy nového městského divadla. Na návrh německé divadelní komise městská spořitelna uvolnila na stavbu divadla půjčku ve výši 360.000 korun. Novou secesní divadelní budovu navrhl vídeňský architekt Alexandr Graf, vlastní výstavbu divadla potom provedli mostečtí stavitelé Wurm a Hinke s celkovým nákladem okolo 500.000 korun. Divadlo stálo na Smetanově náměstí (Baště). V květnu roku 1910 byly zadány první stavební práce. Dne 11. května 1911 již byly zahájeny zatěžkávací zkoušky železobetonových konstrukcí. V průběhu roku 1911 byla budova se 420 sedadly a další kapacitou 200 míst k stání zcela dostavěna. První slavnostní představení se v novém divadle konalo dne 30. září 1911, naopak demolice této budovy proběhla 22. října 1982. Odstřel této kulturní chlouby Mostu byl pak tečkou za více jak sedm set let trvající existencí starého Mostu.

Spolkový hornický dům Repre
V roce 1923 byla otevřena budova Spolkového hornického domu REPRE, který byl postaven z „halířového fondu“ horníků. Budova stála na Komenského třídě ve východní části města. V budově bylo několik sálů, restaurace a kino Oko.

Městská radnice
Po zboření staré radnice (v letech 1881 až 1882) na I. náměstí byla na stejném náměstí postavena ve spodní části v roce 1882 radnice nová, již v pseudorenesančním slohu. Tato budova přetrvala bez stavebních úprav ve stejné podobě až do zániku starého Mostu.

Stará radnice
Další zajímavou stavbou ve starém Mostě byla budova městské radnice na I. náměstí. Byla postavena v roce 1550 v renesanční podobě. Charakterizovala ji zejména sgrafitová výzdoba fasády. V roce 1788 byl v této budově založen a zvolen první magistrát města Mostu. V letech 1881 až 1882 byla radnice zbořena. Nejdříve byla zbourána věž radnice a potom i samotná budova radnice. Na stejném místě pak byla postavena budova Krajského a okresního soudu.

Krajský a okresní soud
Roku 1881 až 1882 byla zbořena stará renesanční radnice na I. náměstí a na stejném místě pak byla nahrazena novou neorenesanční budovou Krajského a okresního soudu. Tato budova přetrvala téměř bez stavebních změn až do zániku starého Mostu. Součástí budovy soudu byla také věznice.

Pošta
Budova pošty byla otevřena veřejnosti v roce 1914. Budova pošty stála na Masarykově náměstí ( náměstí 14. prosince), nedaleko od I. náměstí směrem k říčce Běle.

Nádraží
V roce 1869 bylo započato s výstavbou mosteckého nádraží. Budova nádraží byla dokončena již v roce 1870. Mezníkem nové epochy města Mostu se stává rok 1870, kdy byla zahájena pravidelná železniční doprava na posledním úseku Ústecko - teplické dráhy z Duchcova do Chomutova. Dne 8.října 1870 se udál příjezd prvního vlaku do Mostu. Vlaková souprava sestávala z lokomotivy pojmenované Komotau, ze zavazadlového vagonu za lokomotivou a devíti amerických osobních vagónů, u nichž mělo každé kupé vlastní dveře. Od roku 1901 bylo město Most propojeno elektrickou pouliční dráhou s Janovem přes Kopisty, Růžodol, Lipětín, Dolní a Horní Litvínov.

Městské brány
Přístup do města již od středověku umožňovaly městské brány, které až do poloviny 19. století svým umístěním určovaly směr důležitých obchodních cest. Nejznámější byla Pražská brána, která byla odstraněna roku 1829. V roce 1837 byla zbořena Jezerní brána, kterou se město opouštělo směrem na Chomutov. K označení této brány přispělo Komořanské jezero, které se rozkládalo v blízkosti Mostu až do roku 1835, kdy bylo uměle vysušeno. Ve stejném roce byla zbořena Špitální brána, kterou bylo možné cestovat směrem na Teplice.

Městské muzeum
Městské muzeum v Mostě (Stadt museum) bylo založeno v roce 1888 a zaměřovalo se především na německou část obyvatel města - jejich dějiny, vlastivědu i folklór. 2. ledna 1894 vznikl Spolek přátel muzea v Mostě na podporu zájmů mosteckého muzea, mezi jehož členy byla řada významných mosteckých osobností. Jedním z mnoha výsledků spolku bylo přestěhování muzea do Masné (později Švermovy) ulice. Roku 1938 došlo ke zrušení Podkrušnohorského muzea a předání jeho sbírek do správy Městského muzea v Mostě.

Gymnázium
Ještě před první světovou válkou vyrostla těsně za mosteckým pivovarem při Žatecké ulici rozlehlá budova německého reálného gymnázia. Dnes je budova bývalého německého gymnázia a později průmyslové školy po likvidaci starého Mostu první budovou při vjezdu do města od Litvínova a dnes slouží jako Okresní muzeum.

Jaroslav Hron

O NAKLADATELSTVÍ J. HRONA
Nakladatelství Hron má v nabídce mnoho DVD o zaniklých obcí Mostecka, Jirkovska a Bílinska a dále několik desítek DVD a brožur o historii všech měst a většiny obcí v celých severních Čechách. Mimo jiné tento rok vyšlo 2 DVD „Starý a nový Most“, DVD „Stoletá proměna Litvínova„, dále DVD o Teplicích a okolí, Ústí nad Labem a okolí, Lounech a okolí a Žatci a okolí. Veškerá DVD, brožury a také pohledy starého a nového Mostu, zaniklých obcí apod. je možné objednat na internetu na http://www.jaroslavhron.ic.cz, kde je kompletní nabídka zboží o Mostě a nejen o něm, zaniklých obcích a městech v celých severních Čechách.