Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie
Po rozsáhlém požáru města dne 11. března roku 1515 zbyly z původního raně gotického farního kostela Nanebevzetí Panny Marie z druhé poloviny 13. století (1253 až 1257) pouze ruiny. V letech 1517 až 1594 byl tedy znovu na stejném místě postaven děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie v pozdním gotickém stylu podle plánů Jakuba Heilmanna ze Schweinfurtu, který byl rovněž v roce 1594 vysvěcen. V letech 1600 až 1602 byla severně od kostela postavena zvonice. 30. září 1975 se tato vzácná stavební památka dala do pohybu a 27. října se zastavila o 841,1 metru dále na nových základech.

Evangelický hřbitovní kostel sv. Anny
Mezi významné památky patřil také hřbitovní, pozdně gotický kostel sv. Anny, který byl postaven původně jako dřevěný kolem roku 1520. Tento kostel roku 1583 vyhořel, následně byl opraven a přestavěn v letech 1610 až 1612. V roce 1785, na základě patentů císaře Josefa II., byl kostel sv. Anny na nějaký čas uzavřen a přeměněn na sklad obilí.Od roku 1878 se stal evangelickým kostelem a ke konci 19. století byl pseudogoticky přestavěn.

Klášter kapucínů s kostelem Nanebevzetí Panny Marie
Na Jezerním předměstí stál klášter kapucínů s kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Klášter byl postavený současně s kostelem v ranně barokním stylu v letech 1616 až 1627, následně byl klášter byl roku 1653 rozšířen.

Kostel Narození Panny Marie při klášteru magdalenitek
Klášterní kostel magdanelitek byl založen roku 1283 na dnešních Zahražanech. Následně za husitských válek vyhořel, obnoven byl až roku 1724, kdy byl kostel Narození Panny Marie při klášteru magdalenitek pozdně barokně přestavěn. V roce 1782 byl za panování Josefa II. zrušen. Později byl klášter využíván k hospodářským účelům a z kostela byla vybudována sýpka. Součástí kláštera byla také kaplička, v které byla mj. známá „Zahražanská madona“. Podél cesty, jež vedla od kláštera do starého Mostu, se dodnes dochovala barokní křížová cesta.

Klášter minoritů s kostelem svatého Frant. Serafinského
Nejrozsáhlejší stavbou II. náměstí byl raně barokní klášter minoritů s kostelem sv. Františka Serafinského. Klášter s kostelem, původně gotický, v roce 1639 raně barokně přestavovaný, vyhořel celý v roce 1645. Další požár poničil klášter v roce 1723, kdy byl postupně obnovovaný s přestávkami až do roku 1785. Například v roce 1726 bylo dokončeno velké průčelí klášterního kostela minoritů.

Piaristický klášterní kostel Narození P. Marie
Dominantou III. náměstí byl tzv. piaristický kostel, jenž také nesl jméno Sedm radostí panny Marie. Původně pozdně gotická stavba z počátku 16. století tvořila kostel s klášterem a školou. Roku 1782 byl patentem císaře Josefa II. klášter s kostelem, náležející původně magdalenitkám, převeden do řádů piaristů, který byl roku 1768 uveden do Mostu. Kostel byl následně ve 2. polovině 18. století zbarokizován.

Kostel sv. Václava s komendou a špitálem křížovníků
V původně samostatné Vsi Sv. Václava, dříve Taschenbergu, která byla od roku 1508 předměstím Mostu, stál kostel sv. Václava. Kostel patřil pražským křížovníkům, byl původně románský, po polovině 17. století barokně přestavěn a v roce 1929 restaurován. Ke kostelu náležela komenda a špitál křížovníků s červenou hvězdou.

Židovská synagoga
Novodobá židovská synagoga s novorománskými prvky byla v Mostě postavena v letech 1872 až 1873 v Gutenbergerových sadech. V průběhu tzv. křišťálové noci (z 9. na 10.11.1938) byla vypálena a zanedlouho byly následně její trosky zbořeny. Vyrabován a zbořen byl také v její zahradě stojící obecní dům židovské obce, postavený v letech 1930 až 1931.

Barokní špitál s gotickým kostelem sv. Ducha
Nejstarší stavbou ze starého Mostu, která se do současné doby dochovala, je špitální kostel sv. Ducha z dvacátých let 14. století, který se nachází z dnešního pohledu nedaleko přemístěného děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie, historicky za městskými hradbami u pražské cesty. V roce 1723 byla dostavěna do dnešní podoby budova špitálu u kostela sv. Ducha.

Jaroslav Hron

O NAKLADATELSTVÍ J. HRONA
Nakladatelství Hron má v nabídce mnoho DVD o zaniklých obcí Mostecka, Jirkovska a Bílinska a dále několik desítek DVD a brožur o historii všech měst a většiny obcí v celých severních Čechách. Mimo jiné tento rok vyšlo 2 DVD „Starý a nový Most“, DVD „Stoletá proměna Litvínova„, dále DVD o Teplicích a okolí, Ústí nad Labem a okolí, Lounech a okolí a Žatci a okolí. Veškerá DVD, brožury a také pohledy starého a nového Mostu, zaniklých obcí apod. je možné objednat na internetu na http://www.jaroslavhron.ic.cz, kde je kompletní nabídka zboží o Mostě a nejen o něm, zaniklých obcích a městech v celých severních Čechách.