Nový trend v dopravě už ťuká na dveře. Na benzínce u litvínovské chemičky se na podzim začne budovat veřejná vodíková plnící stanice. „Bude první v Ústeckém kraji,“ řekl Michal Procházka ze společnosti ORLEN Unipetrol, která bude vodík pro auta dodávat ze své chemičky. Palivo budoucnosti vzniká při zpracovávání ropy.

Společnost, která chystá také vodíkovou čerpačku v Praze na Barrandově, už má několik aut na vodík ve svém vozovém parku a přidávat se mají další motoristé. „Už delší dobu se nás zákazníci ptají, kdy stanice na vodík otevřeme, protože si chtějí auto na vodík koupit,“ sdělil Procházka.

První stanicí v Podkrušnohoří chce chemička motivovat také výrobce aut a dopravce, kteří čekají na hustější celostátní síť plniček. Největší továrna na Mostecku a její sesterský závod v Kralupech nad Vltavou hodlají do roku 2030 zásobovat vodíkem několik desítek stanic, které má mateřský ORLEN vybudovat. Plnění auta vodíkem zabere několik minut a bude rychlejší než dobíjení elektromobilu. Cena paliva má být podobná jako u jiných vodíkových stanic v EU a postupně se má přiblížit ceně nafty.

Letošní průzkum Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje a Inovačního centra Ústeckého kraje ukázal, že obce v regionu mají do roku 2030 zájem až o 33 autobusů na vodík a o 50 zařízení komunální techniky s vodíkovým pohonem. Největší zájem o vodíkem poháněné autobusy mají podle krajské Vodíkové platformy Ústí nad Labem a Dopravní společnost Ústeckého kraje.

close Vodíková plnící stanice. info Zdroj: Vizualizace: ORLEN zoom_in Vodíková plnící stanice. „Vodík jako alternativní, ekologické palivo pro veřejnou dopravu a komunální techniku je perspektivní. Vzniká tu v průmyslu jako vedlejší produkt a je škoda ho nevyužít. Když bude do budoucna ještě zelený, jedině dobře,“ sdělil ředitel inovačního centra Martin Mata.

Plánovaná roční spotřeba vodíku pro dopravce a obce se zatím v kraji odhaduje na 40 tun. „Připravujeme vodíkovou strategii, která popíše potřeby regionu a konkrétní kroky od výroby přes distribuci až po využití vodíku, například pro veřejnou dopravu,“ dodala koordinátorka platformy Gabriela Nekolová.

Výstavba první vodíkové stanice navazuje na snahy proměnit Ústecký kraj v centrum nové ekonomiky zaměřené na udržitelný rozvoj, který mají nastartovat i masivní dotace z evropského Fondu pro spravedlivou transformaci. Na jedenáct strategických záměrů v kraji je vyčleněno 7,9 miliardy korun, což je půlka sumy určené pro celý region. „V příštích letech budou vyhlášeny nejrůznější tematické výzvy a kraj vypíše grantová schémata tak, abychom uspokojili co nejvíce žadatelů s přínosnými nápady,“ informovala krajská radní Iva Dvořáková. Mezi strategickými projekty je zavádění vodíkové mobility v Ústí nad Labem.

Litvínovská chemička by mohla dodávat vodík i pro vlaky nové generace. České dráhy nyní hledají firmu pro zmapování trhu kvůli budoucímu nákupu až 200 kusů železničních vozidel s alternativními pohony pro osobní dopravu. Chystaná poptávka počítá s hybridy i s vozidly výhradně na vodík s kapacitou od 50 do 240 míst pro cestující.

Vodík je zatím nejekologičtější palivo, protože při jeho spalování nevznikají nežádoucí látky. ORLEN Unipetrol navíc prověřuje výrobu „zeleného vodíku“ z alternativních zdrojů, tedy bez uhlíkové stopy. Jedná se například o elektrolýzou vody za využití elektrické energie získané z fotovoltaických článků. Vodík je populární hlavně v USA, Japonsku a Německu. V Německu funguje téměř stovka plnících stanic na vodík.