Tento druh se do přírody Českého středohoří vrací po zhruba dvaceti letech. Poslední pozorování bylo zaznamenáno na sousedním vrchu Číčov v roce 2000.

Všichni jedinci byli označeni písmeny abecedy pro budoucí pozorování. „Primárním cílem tohoto výsadku není založení nové populace, ale sledování chování jedinců v této lokalitě. Zdá se, že okáči velmi rychle novému prostředí přivykli. Několik jedinců sálo nektar, samci honili jiné motýli, bylo pozorováno i páření,“ informovala správa Chráněné krajinné oblasti České středohoří.