Proč jste se rozhodl vyzkoušet kurz na mosteckém polygonu?
Profesně se zabývám problematikou zajištění ochrany životů a zdraví osob při práci, a proto mne zajímalo, zda by bylo možné zvýšit bezpečnost osob při řízení vozidel. Dopravních nehod stále přibývá, ale ze závěrů šetření se mnohdy jen dozvíme, že k nehodě dojít nemuselo, pokud by řidič přizpůsobil jízdu stavu a povaze vozovky. Takový závěr však není pro nikoho z nás nijak poučný.

Mohl vám jako odborníkovi čas strávený na polygonu ještě něco přinést?
Již před nějakým časem jsem se dozvěděl, že v Mostě funguje výcvikový polygon pro řidiče, ale nedovedl jsem si úplně představit, jak to celé vlastně funguje, co mne tam asi mohou ještě naučit, když už řídím přes deset let, a ještě za to chtějí zaplatit? Rozhodl jsem se absolvovat kurz bezpečné jízdy i s pocitem, že vlastně toho už vím poměrně dost o bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. V určený čas nás usadili do učebny, kde jsem během dvou vyučovacích hodin teorie bezpečné jízdy zjistil, že toho vím o bezpečnosti při řízení vozidla stále málo. Perfektně připravený výklad a profesionální prezentace lektora mne opravdu zaujaly. Dozvěděl jsem se spoustu informací, které mohou přispět k tomu, aby k dopravní nehodě vůbec nedošlo, ale i informací o postupech při krizovém brzdění, smyku přední a zadní nápravy a nakonec i opatření, která přispějí k tomu, aby byly při případné nehodě následky na zdraví co možná nejmenší, od správného nastavení sedadel počínaje po správné držení volantu konče. Veškerý výklad je vhodně proložen video ukázkami, názornými nákresy a zkušenostmi z praxe. Lektor se snažil zapojit posluchače do diskuze. V rámci teoretické části kurzu jsem se zkrátka dozvěděl spoustu pro mne nových informací, které jsme v autoškole bohužel nikdy neprobírali.

A vaše pocity z praktické části – ze „silnice“?
Samozřejmě, že teorie by mne sama o sobě nepřesvědčila, zda má pro mne kurz ten správný přínos. Z učebny jsme po dvou hodinách vyrazili na „bojiště“, čímž mám samozřejmě na mysli výcvikový prostor. Do auta jsme vyfasovali vysílačky, kterými jsme po celou dobu dostávali jasné informace, co nás čeká, co budeme simulovat, jakou máme jet rychlostí, jak se chovat, no prostě úplně všechno, co bylo potřeba pro bezpečné provedení nácviků krizových situací. Instruktor samozřejmě do vysílaček i hodnotí výkony účastníků, aniž by někoho urážel nebo ponižoval. Výcvik je i individuálně přizpůsoben potřebám každého z účastníků, a to i s ohledem na stáří a technickou vybavenost vozidel.

Vyplatí se tedy investovat do kurzu bezpečné jízdy?
Jednoznačně ano, tedy alespoň v Mostě ano. Po absolvování kurzu jsem měl pocit, že jsem jaksi více srostl se svým autem, vím, jak fungují elektronické asistenční systémy ve vozidle, které mají záhadné názvy ESP, EDC, ABS atd., vím, co se mnou a mým vozem udělá krizové brzdění, smyk, no prostě odešel jsem spokojen a s novými znalostmi i dovednostmi a navíc jsem se velmi dobře pobavil, protože celý výcvik, teorie i praxe, je koncipován velmi zábavnou formou.