V první polovině měsíce září vyjde kniha nazvaná Dějiny města Mostu v datech. K vydání byla připravena v místním nakladatelství Hněvín a její autor, publicista Radek Petržilka, na ní na 448 stránkách shromáždil osmnáct set dat a faktů a jmenovitě zmínil třináct set osob z bohatých dějin města, jehož historická část již dvaatřicet let neexistuje.

Obsah knihy je doplněn o dvě stě dobových obrazových materiálů, pečlivě zpracovanou bibliografii, rejstříky a přílohy. Autorem grafické úpravy knihy, jež se stává dalším počinem nakladatelství Hněvín v ediční řadě věnované historickému Mostu, je Antonín Votroubek a redaktory Bohuslav Helešic a Vlastimil Novák.

Touto bez nadsázky olbřímí a záslužné práci se Radek Petržilka zabýval s přestávkami od roku 1990. Studoval odbornou literaturu, vlastivědné statě, archivní prameny a čerpal i z autentických svědectví pamětníků. Získané poznatky zpracovával do glosovaných „zpráv“ z minulosti a postupně je zveřejňoval v týdeníku Homér (1997- 1998) a v Deníku Mostecka (1998-2003). Celkem tu vyšlo 339 dílů takto osobitě pojaté historie města Mostu, chronologicky zachycujících jeho společenský a stavební vývoj od 9. do konce 19. století. Pro knižní vydání je pak autor důkladně zrevidoval a doplnil především o data a fakta ze století dvacátého, ukončeného na přelomu let 1989/1990.

Největší přínos takto pojatého Petržilkova badatelského a publicistického usilování spočívá ve snaze o objektivní přiblížení slavné historie města Mostu současníkům a v posilování jejich vědomí sounáležitosti s ní.

Rozmanitým výběrem od „zpráv“ zásadních až po ty marginální se navíc jedná o čtení poutavé a v dobrém smyslu toho slova i zábavné.

Kniha vyjde z podnětu a za finanční podpory Statutárního města Most.

VLASTIMIL NOVÁK