Měl by Most zrušit vyhrazená parkovací místa? Hlasovat můžete v anketě vpravo vedle článku.

Rada města Mostu schválila možnost prodloužení platnosti povolení stání na vyhrazeném místě, která končí k letošnímu 31. prosinci a v průběhu roku 2011. Platnost se prodluží do konce příštího roku, ale pokud lidé včas nepožádají o toto prodloužení, bude jejich vyhrazené parkovací místo zrušeno.

Uživatelům pohodlného parkování tak nezbývá nic jiného, než v jejich vlastním zájmu sledovat platnost povolení.

Žádost o prodloužení termínu je navíc nutné podat v předstihu alespoň 14 dnů před jeho ukončením. Formuláře k této žádosti jsou k dispozici na webových stránkách města nebo na odboru dopravní úřad.

Alena Průšová