Ve spolupráci s mosteckou radnicí vybrala i další turisticky atraktivní místa, která lze vidět z výšky. Je to například krušnohorský zámek Jezeří, který stojí na okraji dolu, hrad Hněvín, hipodrom nebo autodrom.

Ve čtvrtek 16. července si prohlédl celou trasu i primátor Jan Paparega, který byl nadšený pohledem na zrekultivovanou krajinu v okolí Mostu. Jezero s pláží se má zpřístupnit veřejnosti letos v polovině září.