„Jsme Litvínováci, kterým není osud města lhostejný, kteří raději než aby jen planě teoretizovali, chtějí aktivně spoluutvářet budoucnost svou i svého okolí. Plánované projekty nového bazénu a přemostění Mezibořské ulice jsou přirozeně akcemi naše možnosti přesahující. Přesto se domníváme, že je naším plným právem veřejně vystoupit tak, abychom alespoň svým názorem přispěli k diskusi o průběhu těchto projektů," stojí v úvodu otevřeného dopisu.

V další části vyslovují přání, aby se Litvínov poučil z jiných příkladů. „Nejen v nejbližším okolí jsme byli v nedávné minulosti svědky urbanistických a architektonických realizací povedených, stejně jako naprosto otřesných. Je naším velkým přáním, abychom se z nich poučili. Z porovnatelných zkušeností jiných měst jednoznačně vyplývá, že základním předpokladem pozitivního výsledku takových veřejných staveb je poučený postup zadavatele," píší.

Poté vyzývají k následujícím krokům: k vyhlášení transparentních veřejných architektonických soutěží, ke koordinaci celého postupu s Českou komorou architektů a to včetně přizvání jejích členů do hodnotících komisí soutěží a k tomu, aby se na návrzích obou staveb mohli podílet občané. „Jsme přesvědčeni, že takový postup napomůže vzniku staveb stejně tak krásných a vkusných jako funkčních a střídmých, které budou sloužit bezproblémově občanům Litvínova po další desítky let."

Jednání zastupitelů začíná v aule Scholy Humanitas ve čtvrtek ve 14 hodin.