“V současné době se provádí inventura odpadových nádob a připravují se některá nová stanoviště a nové počty nádob na odpady, které budou ve městě umístěny v souladu se smlouvou,“ sdělila Jana Čejková, vedoucí oddělení komunálního hospodářství mosteckého magistrátu.Úřad rozesílá dopisy uživatelům klasických popelnic o objemu 120 a 240 litrů. Informuje, že popelnice budou nahrazeny na vytypovaných místech kontejnery o objemu 1 100 litrů.Zeštíhlená novela vyhlášky už neobsahuje nadbytečné sporné body ani povinnosti firem. Ty jsou z vyhlášky zcela vyřazeny, protože se na ně vztahují speciální právní předpisy. V únoru na to bylo město upozorněno Ministerstvem vnitra. V platnosti zůstávají základní povinnosti občanů, zejména třídit odpad a jeho nebezpečné složky dávat na zvláštní místa, například zbytky ředidel do sběrného dvora, staré léky do lékáren. Zakázáno je dávat do kontejnerů na směsný odpad stavební suť nebo tekutiny.„Počítáme s tím, že bude přibývat kontejnerů na separovaný odpad,“ sdělil minulý pátek primátor Vlastimil Vozka. Problémem je podle něj část obyvatel, kteří z pohodlnosti ještě odpad netřídí a dávají ho dokonce i do nádob na papír. Tím komplikují recyklaci. Postupem by k tomu podle primátora nemělo docházet. Pomoci má kontrola. Hrozí pokuty za nedodržování vyhlášky.Povinné poplatky za odpad řeší jiná vyhláška. Tu chce město zrušit před 1. červencem. Poté nebudou Mostečané za odpad nic platit. Firem se změna netýká. Rušení poplatků rada projedná 17. května.