Mezi již běžná každoroční školení se zařadil i výcvik osmi mosteckých strážníků na výcvikovém polygonu v Chemopetrolu. Na speciálně vystavěné dráze strážníci vybavení IDP – individuálním dýchacím přístrojem - zdokonalují své chování při krizovém stavu a připravují se pro případné nasazení v běžném provozu na ulici nebo v objektech, a to zejména v případě zamoření či zakouření prostředí.Strážníci při každoročním školení nejdříve projdou teoretickou průpravou, kde si zopakují technické znalosti z používání IDP. Následně je čeká takzvaný zkušební polygon, což je vlastně překážková dráha. Na té jsou ověřeny schopnosti a fyzická kondice zasahujících strážníků při použití IDP v simulovaných situacích. Před samotným vstupem na polygon projde strážník s již nasazeným dýchacím přístrojem zátěžovým testem, kdy musí na speciálním pohyblivém žebříku překonat značné převýšení, poté musí absolvovat zátěž na veslařském trenažéru. Tento zátěžový test ukáže, zda je strážník schopen zvládnout fyzicky i psychicky pohyb v dýchacím přístroji při zátěži. Poté již vstupují přímo do polygonu, kde procházejí danou trasou. Na cestě musí spolupracovat při záchraně zraněného figuranta a překonávání různých překážek. Podmínky průchodu jim ztěžuje i absolutní tma, kdy se orientují pouze hmatem a umělý kouř, který v okamžiku zaplní celý polygon.