Přírodovědné oddělení Oblastního muzea v Mostě srdečně zve všechny zájemce na komentované vycházky za přírodou Mostecka. Lidé budou mít možnost seznámit se na nich s běžnými i vzácnějšími druhy rostlin a živočichů.

První procházka proběhne ve čtvrtek 20. dubna. Trasa povede z Bečova na vrch Vinice a zpět. Procházky se zúčastní botanik Vít Joza, ornitolog Jaroslav Bažant a entomolog Pavel Krásenský. Sraz bude v 16.30 hodin na parkovišti před poštou v Bečově.