Předseda představenstva Radek Scherfer řekl, že jedním z důvodů pro zrušení bylo stanovisko z ministerstva financí, které upozorňovalo na ekonomická rizika celé zakázky. IT technologie si nemocnice chtěla pronajímat na deset let za zhruba 300 milionů korun ročně. „Problém byl, že neznáme úhradové vyhlášky a nedokážeme predikovat naše příjmy. Úhradovou vyhlášku na rok 2013 jsme se dozvěděli 31. prosince loňského roku," vysvětlil.

V soutěži byly přihlášené čtyři firmy. KZ jim nyní oznámí, že se vše ruší. „Nepředpokládáme, že bychom měli nějaké sankce," tvrdí místopředseda představenstva Ladislav Drlý.

Vedení KZ si chce kvůli možným sankcím udělat ještě analýzu. Domnívá se, že jelikož postupuje v souladu se zákonem, nebude možné po nemocnici žádné sankce požadovat.

Podle Scherfera bylo neúnosné ve výběrovém řízení na kompletní outsourcing pokračovat i proto, že stála obnova veškerých IT technologií v nemocnici, nebylo do nich možné, až na havarijní situace, investovat, protože se o ně soutěžilo. Nemocnice se tak dostala do problémů například na úložišti snímků z nemocničních rentgenů. Zrušení soutěže tak představenstvu umožnilo vypsat výběrové řízení na toto úložiště za 1,4 milionu korun. Krajská zdravotní v posledních třech letech dávala do obnovy IT technologií zhruba 100 milionů korun ročně. To bylo podle ředitele Eduarda Reichelta málo. „Takové investice bylo možné udržet tři až pět let," vysvětlil. Právě outsourcing měl situaci řešit. Po zrušení výběrového řízení bude muset nemocnice investice posílit.