Vznik studie si vyžádal nový územní plán. Součástí studie je návrh parcelace území, výšková, prostorová a architektonická regulace zástavby, řešení dopravní obslužnosti a stanovení veřejných prostranství a míst pro zeleň.

Lokalita má sloužit k bydlení v nízkopodlažní zástavbě. Uspořádání území musí zohlednit vesnický ráz Vtelna a respektovat kostel Povýšení sv. Kříže, který je kulturní památkou.