"Jedná se o jedinou štolu svého druhu, která se uzavírala v aktivním lomu. To si samozřejmě kladlo vyšší nároky na pevnost a těsnost hrází,“ uvedl v tiskové zprávě závodní lomu Pavel Lička.
Na certifikaci materiálu, ze kterého jsou těsnicí hráze vytvořeny, spolupracovala těžební společnost s Výzkumným ústavem pro hnědé uhlí v Mostě.

V budoucnu musí uzávěra odolat tlaku vody, kterou plánuje těžební společnost zbytkovou jámu lomu ČSA zaplavit. Do chodeb se podle společnosti voda díky pečlivému utěsnění nedostane. Za těsnicí jedenáctimetrovou hrází naplní těžaři chodby vrstvou popílku, což bude další stabilizační prvek, který je navíc plynotěsný. Použitelný materiál a zařízení byly ze šachty před jejím uzavřením vyvezeny. "Vybavení dolu, které nebylo možné vyvézt, bylo na místě ekologicky zlikvidováno," oznámila Sev.en Energy.

Firma upozornila, že ukončila hlubinné dobývání v této lokalitě s ohledem na aktuální ekonomickou situaci v dubnu letošního roku. Hornické zařízení a vybavení hlubinného dolu v bočních svazích lomu ČSA bude sloužit i po ukončení hlubinné těžby. Rozšíří expozici hlubinného dobývání hnědého uhlí v Podkrušnohorském technickém muzeu nedaleko Mostu.

Sev.en Energy před necelým měsícem oznámila, že těžba v utlumovaném povrchovém lomu ČSA se výrazně přiblížila k hranici stanovených těžebních limitů. Do vytěžení zpřístupněných zásob zbývalo počátkem listopadu jen 12 milionů tun. Na rychlost a postup dotěžení suroviny z lomu ČSA má zásadní vliv také odklon řady států od hnědého uhlí jako tradiční suroviny pro výrobu energie. Provozovatel lomu ČSA, Severní energetická ze skupiny Sev.en Energy, proto zavedla další opatření. K nim patří i zrušení více než 250 pracovních míst.