Studentům vysokých škol v Mostě a v Litvínově začíná nyní nový akademický rok 07/08. Na šesti vysokých školách, respektive na jejich fakultách, se otevřou školní brány pro studenty v průběhu měsíců září a října. Začátky akademického roku se na mnohých školách liší, i pro prezenční či dálkové formy studia.
Výukové a studijní centrum v Mostě, které patří pod Vysokou školu chemicko – technologickou v Praze, začalo 17. září. „Na naší škole výuka začala 1. září a pro všechny ročníky se liší dle rozvrhů,“ řekla pracovnice studijního oddělení detašovaného pracoviště Most Vysoké školy báňské – Technická univerzita Ostrava. Vysoká škola finanční a správní v Mostě zahájí svou výuku 1. října. Fakulta životního prostředí a Fakulta přírodovědecká v Litvínově, spadající pod Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně, bude fungovat pro studenty od 24. září. A Fakulta lesnická a enviromentální patřící pod Českou zemědělskou univerzitu začíná 19. října.⋌