V pátek bylo za účasti senátorky Aleny Dernerové, zástupce odboru školství a dodavatele schodolezu zařízení slavnostně předáno. Nechyběl ani postižený chlapec se svou maminkou.

Vráťa chodí do 6. třídy, ale školu navštěvuje již sedmým rokem, protože využíval možnosti přípravné třídy. Jeho maminka se rozhodla dopřát mu stejnou školu, jako měl Vráťův starší bratr, a především ho nevyčleňovat z majoritní společnosti.

„Jsem opravdu ráda, že může navštěvovat školu se zdravými dětmi. Kdyby schodolez nebyl, musela bych Vrátíka dát na jinou školu. A to bych nechtěla, je tady spokojený, děti ho berou a pomáhají mu," svěřila se chlapcova maminka. Dokud byl Vráťa na prvním stupni a veškerá výuka probíhala v jedné třídě, nebyl problém v pohybu po škole natolik zásadní. S nástupem na druhý stupeň se ovšem situace změnila, děti se během přestávek musí přesouvat do jednotlivých učeben. Přestože Vráťovi pomáhá osobní asistentka, 386 schodů je pro něj velkou překážkou.

Finance sháněli několik let

„Bylo to náročné, pět let jsme sháněli finance na schodolez. Požádali jsme o pomoc nadaci Konto Bariéry a usmálo se na nás štěstí," uvedla ředitelka školy Jana Kropáčková. S nadací škola dlouhodobě spolupracuje, zúčastnila se několika nadačních sbírek a v minulých letech pro Konto Bariéry vybrala zhruba 12 tisíc korun. Tyto peníze také pomáhaly dětem s pohybovým postižením.

Schodolez není určen jen pro Vratislava Husáka, do budoucna ho mohou využívat všechny děti, které jsou zdravotně postižené, nebo jsou dočasně pohybově omezené.

„V loňském roce jsme tu měli holčičku, která se tři měsíce nemohla postavit na nohy. Bylo velmi těžké ji přepravovat po škole," vysvětlila Jana Kropáčková.