Besedu pro děti ze 4., 5. a 6. tříd uspořádala škola ve spolupráci s občanským sdružením Život bez bariér. Děti si povídaly o tom, jak předcházet úrazům, kde všude na ně číhá nebezpečí a jaké to je, když je člověk nějak handicapovaný a třeba odkázaný na invalidní vozík. Vyprávění bylo doplněno příklady ze života. Nejzajímavější pro děti určitě bylo vyzkoušet si, jaké to je sedět a pohybovat se na invalidním vozíku. Samy si tak zkusily, že ovládat vozík není tak jednoduché, a pokud je to celoživotní úděl, ani zábavné. Děti si budou dávat určitě více pozor.