Vodovodní „muzeum“ pod zemí. Tak by se dal označit vodovod v lomské části Loučná. Funguje od roku 1909. Pitná voda jím začala téci v době, kdy profesor T. G. Masaryk kritizoval v říšské radě zahraniční politiku Rakouska-Uherska, kdy Ema Destinová zpívala v newyorské Metropolitní opeře a kdy inženýr Jan Kašpar montoval prototyp letadla k prvnímu letu v Čechách.

Také vodovod v Loučné dosloužil. Po sto letech provozu zahájila Severočeská vodárenská společnost jeho plánovanou rekonstrukci v Podkrušnohorské ulici, od křížení s ulicí Vrchlického po Loučenský potok. Přestavba vodovodu včetně přípojek zajistí bezporuchové zásobování přibližně tří set připojených obyvatel pitnou vodou. „Lidé měli problémy s tlakem vody,“ řekl Deníku starosta Lomu Josef Nétek.

Společnost vymění zrezivělé litinové potrubí o průměru 6 a 8 centimetrů v délce 650 metrů za potrubí z odolného vysokotlakého polyetylénu o průměru 9 centimetrů. Vybuduje také čtyřicet vodovodních přípojek, vymění dva podzemní hydranty a na konci vodovodu u Loučenského potoka umístí nový hydrant pro odkalení zrekonstruovaného řadu. Ten povede pouze při jedné straně komunikace.

Firma zároveň opraví ve stejné ulici kanalizační stoku z roku 1940, která je také ve špatném technickém stavu. „Snažíme se práce na vodárenských sítích koordinovat, abychom minimalizovali náklady i dopravní omezení obyvatel, proto v této části obce současně zrekonstruujeme i nevyhovující kanalizaci,“ uvedl Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, které zařízení patří a která hradí obě rekonstrukce. Vyžádají si celkem téměř 9,3 milionu korun (bez DPH).

Silniční dopravu na rozkopané ulici řídí z obou stran přenosné semafory. Řidiči by měli být při průjezdu staveništěm opatrní.

Stavební práce mají podle smlouvy trvat do poloviny listopadu. Podle starosty každá větší rekonstrukce přináší přechodná omezení. „Pokud se najdou lidé, kteří budou hubovat, jsme připraveni jim vše vysvětlit,“ uvedl Nétek. Věří, že po stavbě bude v pořádku i chodník, který město před třemi lety opravilo.

Roury z císařství kvalitu vody udržely

Přestože voda teče potrubím celé století, zůstala pitná. „Kvalita vody dodávaná do domácností v Loučné plně odpovídá požadavkům na pitnou vodu, kladeným legislativou. Nezaznamenali jsme žádnou závadu na kvalitě vody,“ řekla včera Iveta Kardianová, tisková mluvčí společnosti Severočeské vodovody a kanalizace. Společnost kvalitu vody v celé síti neustále monitoruje. Pravidelné rozbory vody provádějí akreditované laboratoře.

„V severočeských domácnostech teče voda, která má mnohem nižší obsah dusičnanů než řada balených pitných a minerálních vod,“ dodala mluvčí.