Mostečtí skauti ve spolupráci s kapitánem Vodních skautů ČR připravovali Navigamus dva roky. „Akce je nejen příležitostí k setkání, ale také možností ukázat všestrannost a kreativitu skautského hnutí a důležitost přírody, přátelství a spolupráce všech skautů v ČR napříč regiony a oddíly,“ sdělil vedoucí mosteckého skautského střediska Michal Tarant.

Navigamus 2022, na který přijela do Mostu i skautská skupina ze Slovenska, je koncipován jako čtyřdenní setkání vodních skautů a skautek. Účastní se řady akcí nejen na vodě. Ještě je čeká například takzvaná Benátská noc s ohňovou show a taneční zábava. Součástí srazu je doprovodný program s výlety po Mostecku.

Jezero Most
Tři Lipna v okolí Mostu a výroba vln pro surfaře. Tak může vypadat budoucnost

Tématem setkání je tentokrát životní příběh Augustina Heřmana, což byl český průzkumník, mořeplavec, obchodník, kartograf a korzár, který v 17. století přes Holandsko odplul do severní Ameriky, kde se proslavil v Novém Amsterdamu (pozdější New York) a v Marylandu. Stal se tak prvním Čechem, který se prokazatelně usadil v Americe.

Během svého bohatého života Augustin zmapoval velkou část Ameriky. Obchodoval s indiány a získával od nich pozemky. V roce 1649 si pořídil loď La Grace.