Nové jezero zabere plochu 311 hektarů, „Mácháč“ má 285 hektarů. Největší změna krajiny v novodobých dějinách Mostecka stojí 1,6 miliardy korun.

Obří díra po bývalém velkolomu, kde dříve stával starý Most, se začne plnit vodou možná už koncem července. „Děláme všechno proto, abychom tento termín stihli,“ sdělil včera Deníku Petr Lenc, ředitelel státního podniku Palivový kombinát Ústí, který má vytěžené území na starosti. Rozhodnutí padne příští týden. Čeká se na výsledek provozních, zejména tlakových zkoušek na potrubním přivaděči vody. Pokud prověrka celé napouštěcí technologie nebude uspokojivá, odloží se termín na srpen. Do zbytkové jámy poteče přibližně 800 litrů vody za sekundu.

Napouštění potrvá tři roky, možná o půl roku déle. Podle odborníků bude záležet na klimatických podmínkách a možnostech státního podniku Povodí Ohře, který musí uspokojovat další odběratele vody z řeky Ohře. Předpokládané celkové náklady na vybudování jezera se pohybují mezi 1,3 až 1,6 miliard korun.

Až do odvolání bude během zatápění zakázáno z bezpečnostních důvodů koupání a vyvíjení podnikatelských aktivit u jezera. Zóna je stále evidována jako dobývací prostor.