Dispečink sídlí ve Velebudicích, kam se přestěhoval zhruba v polovině 70. let kvůli bourání starého Mostu. „Jeho stavební úpravy i obměna technologií byly více než žádoucí. Rekonstrukce měla dvě části. Stavební a technologickou," uvedla mluvčí SČVK Iveta Kardianová.

Vedle vymalování a přivezení nového nábytku došlo také k instalaci nových zobrazovacích systémů a výměně dispečerských počítačů. „Nově nainstalovaná technologie nabízí vyšší kvalitu zobrazení a tím vyšší přehlednost pro dispečera," doplnila Kardianová.

Mostecký dispečink je jedním ze tří, které SČVK provozuje. Další jsou v Ústí nad Labem a v Liberci. Mostecké pracoviště je nejvytíženější. Má totiž pod kontrolou vodohospodářská zařízení okresů Most, Louny, Chomutov a Teplice. Monitoruje tak celkem 450 objektů, mezi které se řadí například úpravny nebo vodárny i domy finálních zákazníků.

„Vodárenský dispečink je centrálním mozkem pro sledování zásobování obyvatel a zároveň sledování funkčnosti systému odvádění odpadních vod. Dispečeři sledují úniky vody, její aktuální množství nebo odstraňování poruch. Jsou v podstatě takovou spojkou mezi provozem a call centrem, kam si volají zákazníci. Rozesílají zákazníkům také SMS informace," doplnila Iveta Kardianová.