Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, která odstartovala rozsáhlé investice v Mostecké ulici, skončila podle dohodnutého termínu. Podle zdejší radnice se žádné komplikace během stavby neobjevily.

V současné době probíhá výměna plynovodu. „Firma Plynomont pracuje velmi intenzivně tak, aby se nepotkala v úseku u zámku s firmou, která bude pokládat horkovodní potrubí. Nevešly by se tam," vysvětluje Dagmar Kabátníková z odboru investic a regionálního rozvoje Městského úřadu Litvínov. Společnost by měla dokončit pokládku hlavního plynového řadu, v úseku od prodejny koberců až po hranu náměstí Míru, do poloviny června. Pak dojde z obou stran k výměně horkovodního rozvodu.

Začíná se odstraněním povrchů a otevřením kanálu v celém úseku generální opravy. Úsek začíná u prodejny koberců, pokračuje přes křižovatku s ulicí 9. května a končí před poštou v ulici Valdštejnské. Kanál musí být otevřen v celé své délce tak, aby bylo možno v době plánované letní odstávky zdroje v Komořanech najednou vyměnit všechno určené potrubí.

Vlastní odstávka v dodávce teplé vody bude probíhat ve dnech od 5. do 25. července," informovala Miloslava Kučerová, tisková mluvčí Severočeské teplárenské.

Naplánovaný termín dokončení všech prací na rozvodech v Mostecké ulici je 3. září.

„V inkriminovaném úseku v ulici Mostecké se budeme snažit práce podle možností co nejvíce urychlit tak, aby město po nás mohlo co nejdříve dokončit dohodnuté konečné povrchy," doplnila Kučerová.

Dobrou zprávou pro obyvatele Litvínova je, že vjezd na náměstí Míru a do Fajle bude omezen jen na několik hodin při osazování těžkých přejezdů výkopů.
„Přesto budou práce vyžadovat toleranci chodců i řidičů. Zejména po 16. červnu bude na malém prostoru pracovat několik firem. Budou probíhat rozsáhlé výkopy, odvozy panelů, což značně naruší provoz v centru města. Žádáme proto občany o pochopení. Využívání obou parkovišť bude možné, ale jen za podmínky respektování potřeb stavby, zejména při přesunech stavebních strojů a vozidel," apeluje Dagmar Kabátníková.

Edvard D. Beneš