V současné době se realizuje první etapa v úseku od Dobroměřic k Rané. Úvodní etapa, která potrvá do listopadu, si vyžaduje úplnou uzavírku silnice, objízdná trasa vede přes Břvany a Ranou. I v dalších etapách se plánují objížďky. Práce mají skončit na konci léta příštího roku.

Řidiči si tak najedou při cestě z Loun do Mostu několik kilometrů navíc po okresních cestách. Někteří by proto raději během rozšiřování silnice I/28 uvítali provizorní panelovou cestu podél stavby. „Provizorní komunikace v celé délce výstavby zhruba sedmi kilometrů by byla velmi náročná z důvodu majetkoprávního a finančního rozsahu, proto bude vybudována provizorní komunikace pouze v druhé etapě prací pro propojení silnice I/28 a III/2498 do Charvátců,“ uvedla Martina Vápeníková, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

V této etapě se má stavět křižovatka u Rané. Na řidiče ale bude čekat další objížďka – ve směru z Loun se má jezdit přes Mnichov, Charvatce a Sinutec, ve směru z Mostu přes Bělušice, Milou a Hrádek. Tato objízdná trasa se plánuje i ve třetí etapě, kdy se bude pracovat od Rané k Odolicím. Třetí etapa je naplánována od března do září příštího roku.

Miloslav Malý z Loun jezdí pravidelně do Charvátců. Kromě devítikilometrové objížďky přes Břvany a Ranou se mu navíc nelíbí, že práce na stavbě probíhají pomalu. „Na stavbě se objevila cedule s nápisem „Pro obtížné klimatické podmínky jsou práce zastaveny“. A skutečně se nepracovalo, ačkoliv bylo slunečné počasí,“ sdělil.

Podle M. Vápeníkové, mluvčí ŘSD, stavbu zastavil déšť z minulých týdnů.

„Voda podmáčela parapláň na projektované výšce nivelety spodní stavby. Na stavbě jsou podložní vrstvy tvořeny sprašovými hlínami, které jsou v mokru s geotechnického hlediska velmi choulostivé a těžkými stavebními stroji snadno zničitelné. Po jejich zničení by musely být odstraněny a tím by došlo ke snížení nivelety stavby a k vícenákladům,“ uvedla s tím, že dalším důvodem pro zastavení stavby je to, že doprava na těchto sprašových hlínách je nemožná.

V minulých dnech se tak pracovalo jen na části stavby. „Vliv klimatických podmínek na termín dokončení stavby by neměl být žádný,“ sdělila mluvčí ŘSD.