V nejstarší obytné části Mostu, mezi Hněvínem a tramvajovou tratí, pokračuje postupná výměna zastaralých kovových vodovodů. Někteří obyvatelé, kteří měli dlouhé měsíce rozkopané cesty u domů, trpce vzpomínají na různá omezení, jiní je zažívají právě teď, další obyvatele rušno teprve čeká.

Až do konce ledna by měla trvat rekonstrukce vodovodního řadu, který prochází ulicemi V. Vančury, J. V. Sládka, Táboritů, ČSA, J.Š. Baara, J. Lady a M. Alše. Od listopadu akci doprovází nepravidelné přerušování dodávky pitné vody. Práce v ulici Alšova stále probíhají. Chodit během Vánoc k pouliční cisterně s pitnou vodou lidem s největší pravděpodobností nehrozí. „Do Vánoc se vynasnažíme být hotovi i s přepojováním a s úplným zprovozněním. Rozhodně neplánujeme odstávky o Vánočních svátcích,“ sdělila Deníku Iveta Kardianová, mluvčí společnosti Severočeské vodovody a kanalizace. Pouze terénní úpravy budou i příští rok kvůli počasí.

V plánu je rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulicích Jana Žižky a U Města Chersonu ve vilové čtvrti Zahražany. Severočeská vodárenská společnost již získala stavební povolení platné do roku 2014. Termín zahájení prací ještě není znám. Bude se ale jednat o rozsáhlou investiční akci. Celková délka nového vodovodu přesáhne jeden kilometr, vylepšená stoková síť bude dlouhá skoro kilometr.

Velkou rekonstrukci vodovodu zažili letos obyvatelé ulice Jugoslávská u bývalých kasáren. Ulice byla rozkopaná od dubna do listopadu, kdy skončila oprava komunikací.

„Hrůza a děs,“ vzpomíná starousedlík Jan Pospíšil. Nebyl sám, kdo si stěžoval na organizaci práce, problémy s doručováním zásilek a na omezení průjezdu i pro hasičská auta. „Práce trvaly opravdu dlouho,” potvrdil další obyvatel Jugoslávské. Podobnými stížnostmi se zabývalo i městské zastupitelstvo.