Osmapadesátiletá Zdeňka tahá do schodů těžkou tašku. Když se udýchaná ocitne na druhém nástupišti bílinského nádraží, opře se o zábradlí, aby si trochu odpočinula. „Tohle mi nevyhovuje,“ svěří se před příjezdem osobního vlaku do Mostu. Ženě, která se bez železnice neobejde, chybí na nádraží v Bílině hlavně výtahy z podchodu na peróny.

„Kdyby tu byl výtah, tak ho určitě použiji,“ dodává. Jenže ani vzhled nástupišť a tunelu pro pěší se jí nelíbí. „Je to ošklivé,“ okomentuje omšelý prostor s rezavým zastřešením, pod kterým ještě vládne atmosféra druhé poloviny 20. století.

„Budova nádraží vypadá po rekonstrukci dobře, ale ještě chybí udělat vnějšek. Až to bude všechno hotové, tak to bude lepší,“ doufá na záplatovaném asfaltu 38letý Roman, který z Bíliny jezdí vlakem na výlety.

close Vlaková stanice Bílina. info Zdroj: Deník/Martin Vokurka zoom_in Vlaková stanice Bílina.

Za pár let začne vše vypadat jinak. Do vylepšení celého železničního úseku Bílina – Most o délce přes 12 kilometrů míří obrovská suma peněz. „Rekonstrukci trati mezi Bílinou a Mostem předpokládáme v letech 2028 až 2030.Zatím odhadované náklady dosahují 3,8 miliardy korun a s postupující přípravou projektu se budou upřesňovat,“ sdělila mluvčí společnosti Správa železnic Nela Eberl Friebová.

Pro cestující je důležité, že stavba zahrne i modernizaci stanice Bílina a zastávek Bílina kyselka a Želenice nad Bílinou. „V Bílině proběhne celková rekonstrukce kolejiště. Nová nástupiště budou dlouhá dvě stě metrů s přístupem z podchodu. Schodiště doplní dva výtahy pro cestující,“ uvedla mluvčí.

Obě zastávky budou mít také nová nástupiště a budou přístupné novým podchodem s bezbariérovým přístupem. Rekonstrukce trati přinese zásadní změny. „Stavbou dojde ke zvýšení kapacity dráhy, podstatnému zvýšení rychlosti a bezpečnosti provozu i cestujících,“ dodala Friebová.

Příprava projektu pokročila. Ministerstvo životního prostředí koncem května ukončilo tzv. zjišťovací řízení s verdiktem, že záměr rekonstrukce traťového úseku Bílina - Most nemůže mít významný vliv na okolí a nebude hodnocen podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA).

Z dokumentace zveřejněné na portálu České informační agentury životního prostředí (CENIA) vyplývá, že trať bude v celém úseku dvoukolejná a plně elektrifikovaná. „Maximální traťová rychlost má být po dokončení rekonstrukce nově 110 kilometrů za hodinu,“ uvádí se v dokumentaci.

Například osobní vlak, kterým Eva s těžkou taškou cestovala do Mostu, jel na konci úseku rychlostí kolem 70 km/hod. Budoucím zrychlením se zkrátí jízdní doba vlaků. Teď jim to z Bíliny do Mostu trvá zhruba 12 minut.

close Trať Bílina - Most, příjezd na nádraží v Mostě. info Zdroj: Deník/Martin Vokurka zoom_in Trať Bílina - Most, příjezd na nádraží v Mostě.

Hlavním důvodem modernizace je vyřešení neuspokojivého technického stavu staveb a zařízení v úseku mezi oběma městy. Výrazné zlepšení mají cestující pocítit hlavně na obou zastávkách a na stanici v Bílině, kde bude i nové osvětlení a moderní sdělovací a zabezpečovací zařízení.

Úsek je součástí podkrušnohorské páteřní trati Ústí nad Labem – Bílina – Most – Chomutov, která vznikala v letech 1856 – 1870, kdy propojila nákladní a osobní přepravou oblasti s masivním nárůstem těžby uhlí. Po 2. světové válce byla dráha víckrát upravována, zejména kvůli rozšiřování dolů. V 70. a 80. letech se trať zcela změnila v tzv. Ervěnickém koridoru mezi Mostem a Jirkovem.

Od té doby se zázemí trati obnovovalo jen částečně. „Celkově technický stav řešeného úseku trati již neodpovídá současným požadavkům na železniční dopravní cestu,“ píše se v dokumentaci s tím, že zejména technologická zařízení, která byla instalována v letech 1966 až 1992, jsou na dnešní dobu technicky i morálně zastaralá.

Plánovaná rekonstrukce začne před stanicí Bílina, na konci úseků do Oldřichova u Duchcova a do Světce. Poté obsáhne celou stanici Bílina, bude pokračovat k odbočce České Zlatníky a skončí ve stanici Most na kolejovém rozvětvení ve směru na Bílinu.

V traťovém úseku Bílina – odbočka České Zlatníky se zruší jedna kolej, takže provoz tam nebude tříkolejný, ale jen dvoukolejný. Tato úprava umožní změnit parametry oblouků, což povede ke zvýšení traťové rychlosti. Železničáři budou také sanovat desítky mostů, propustků a zdí, a to s i ohledem na migrující zvířata.

Zajímavost

Rekonstrukce trati Bílina – Most pomůže i zvířatům. Snížení počtu kolejí ze tří na dvě mezi zastávkou Bílina kyselka a odbočkou České Zlatníky usnadní řadě živočišných druhů překonání drážního tělesa. Pravděpodobnost střetu zvířete s vlakem se sníží i díky rekonstrukci propustků, které budou průchodnější.

Před hlukem z drážního provozu bude okolí trati chránit sedm protihlukových stěn o celkové délce 677 metrů a výšce 2 až 3 metry. Stěny budou na Mosteckém předměstí v Bílině, v Želenicích a v ulici Ke Skále v Mostě, kde dochází k překračování hygienických limitů. Vliv vibrací má být výrazně nižší než teď z důvodu očekávaných lepších vlastností tratě. „Antivibrační opatření tak nejsou navrhována,“ stojí v dokumentaci.

Samotná rekonstrukce ovlivní hlavně obyvatele žijící v blízkosti staveniště a v okolí přístupových komunikací. Negativní vlivy má minimalizovat přesný harmonogram prací a dodržování režimu výstavby. Různá opatření, například před zvýšenou prašností, upřesní navazující povolovací řízení. Práce v noci ale nejsou v plánu.

Záměr souvisí s postupnou revitalizací železničního koridoru, který slouží pro přepravu zboží a pro veřejnou integrovanou Dopravu Ústeckého kraje a rychlíkové spoje Cheb – Ústí nad Labem – Praha. Například rekonstrukce architektonicky ojedinělé nádražní budovy v Bílině, která vznikla v roce 1968 v bruselském stylu, zahrnovala při zachování jejího rázu zateplení, úpravu interiérů a instalaci výtahu.

O trati

Železniční trať Bílina – Most měří 12,2 km. Je součástí důležité dopravní osy v oblasti, kde pomáhá v dopravě osob i v obsluze průmyslových komplexů. Hlavním cílem rekonstrukce je zvýšení kapacity dráhy, podstatné zvýšení rychlosti a tím i zkrácení jízdních dob vlaků, zvýšení bezpečnosti provozu i cestujících.

Na tuto investici za několik miliard korun navazuje samostatný záměr komplexní rekonstrukce nádraží v Mostě, kde by měla za několik let začít výměna obvodového pláště z boletických panelů, modernizace veřejně přístupných prostor, výstavba parkoviště a bezbariérového přístupu na nástupiště, celková obnova kolejiště, trakčního vedení a zabezpečovacího a sdělovacího zařízení.

Mohlo by vás zajímat: Želenicemi u Mostu propluly bizarní lodě. Na nich rytíř Jedi i motýl Emanuel

V sobotu 22. června byla v Želenicích tradiční neckyáda. | Video: Martin Vokurka