Architektonickou soutěž na obnovu parku Střed u mostecké sportovní haly vyhrál návrh týmu architektů a krajinářů kolem Tilla Rehwaldta a Patrika Hoffmana. Porota vybírala z pěti návrhů. Nyní se bude zpracovávat projektová dokumentace. Se zahájením stavebních a vegetačních úprav se počítá nejdříve v roce 2021 a s otevřením parku v roce 2022.

Celkové náklady se odhadují na 60 milionů korun, z toho 25 milionů poskytne Nadace Proměny Karla Komárka a zbytek uhradí město Most. 

„Vítězný koncept jsme ocenili hlavně za čisté krajinářské řešení, které v omezené podobě oživuje původní srdce parku s fontánou a citlivě je doplňuje o nové architektonické prvky. Návrh zároveň nejlépe naplnil zadaná soutěžní kritéria,“ sdělil předseda poroty architekt Petr Lešek.

Všechny soutěžní návrhy si bude možné prohlédnout vzhledem k epidemiologickým opatřením v průběhu dubna on-line na www.nadace-promeny.cz. Původně plánovaná výstava v obchodním domě Central, stejně jako oficiální představení vítězného návrhu a otevřená diskuse architektů s občany, se přesouvá na přelom srpna a září.

Řešení navržené týmem Tilla Rehwaldta a Patrika Hoffmana podle poroty využívá terénních modelací v podobě teras vzájemně provázaných cestami. Původní kaskádu vodních prvků zachovává z ekonomických důvodů jen částečně. Dva z vodních prvků ve středu parku nahrazuje pódiem pro menší kulturní akce a kavárnou s různými možnostmi posezení. V blízkosti kavárny architekti umísťují hřiště pro nejmenší děti a další atraktivní prvky pro dospělé a seniory. Další multifunkční plocha hřiště s pobytovými schody propojuje park se stadionem. V oblasti sportoviště a dětského hřiště má být kamerový systém. Návrh počítá i se zázemím pro správce.

Park je podle poroty řešen tak, aby nevyžadoval vysoké finanční ani časové nároky na údržbu. Veškerý mobiliář, hřiště a objekty pracují s rizikem vandalismu, dají se snadno čistit a opravit. Důležitou součástí návrhu je i hospodaření s dešťovou vodou. Kácet se bude minimálně, další stromy se dosadí. Umělecká díla v parku zůstanou zachována.

V soutěžní porotě zasedli vedle zástupců města a nadace také nezávislí architekti, urbanisté a krajináři.

Pořadí soutěžních týmů:
1. místo: Dipl. Ing. Till Rehwaldt + Ing. arch. Patrik Hoffman
2. místo: Land05 & gogolák + grasse
3. místo: fbcc architecture + URBAN WATER + SVIS TCE + doc. Ing. arch. Petr Vorlík
3. místo: SheArchitect + Skupina UAII + Partero
Bez ocenění: Jakub Chvojka