Kvalitu vody v soukromých bazénech si můžeme průběžně kontrolovat docela jednoduchým způsobem. Průhlednost vody by měla být vždy takzvaně až na dno. Zákal vody může být jednoduchým ukazatelem zhoršené mikrobiologické kvality bazénové vody, ale nejen ten může signalizovat zhoršenou kvalitu.

V průběhu léta, zejména po ukončení etapy horkých dnů, je vhodné prověřit vodu nejlépe v některé z akreditovaných laboratoří. Při zvýšeném zákalu doporučujeme u bazénků s objemem do dvou kubíků vody raději vodu vyměnit ihned a stěny a záhyby bazénku důkladně vyčistit. Pro bazény vybavené recirkulační úpravou doporučujeme zkontrolovat kvalitu vody i na vstupu do bazénu, zda čistící zařízení řádně funguje.

Kvalitu vody pro koupání podrobně rozebírá vyhláška ministerstva zdravotnictví. Více informací o rozborech vody si zájemci mohou přečíst na www.scvk.cz na stránce Služby, v záložce Analýzy vody. Rozhodnete-li se vodu v bazéně zcela vyměnit, mějte na paměti, že veřejný vodovod není určen k napouštění bazénů. V případě, že jej zákazník chce využít k napuštění bazénu, je důležité, aby jej napouštěl pomalu.

Zaručenou cestou pro dosažení stoprocentně kvalitní vody a rychle napuštěného bazénu je dovoz vody cisternou od společnosti SčVK. Odpovědi na dotazy k dovozu vody či kontakt na kompetentní osoby lez získat na telefonním čísle 601 267 267 nebo 840 111 111. Případně přímo v zákaznických centrech společnosti.