"Letní odstávka vdodávce teplé vody pro města Most a Litvínov je na letošní rok naplánována od 5. do 18. července 2008. Na rozdíl od loňské, pouze třídenní odstávky, plánuje tentokrát United Energy, provozovatel teplárny Komořany a dodavatel tepla do obou měst, rozsáhlejší opravy a investice," uvedla Kateřina Táborská, mluvčí teplárny.

United Energy chce například opravovat 180 metrů vysoký komín či vnitří rozvod horkovodu zásobujícího Most s Litvínovem. Seznam dalších prací má stovky položek

„Obyvatele obou měst budeme informovat prostřednictvím médií, našich webových stránek a za pomoci obou radnic. Snašimi významnými odběrateli jsme se dohodli na distribuci informačních letáků do všech domů,“ řekl k informovanosti obyvatel vedoucí útvaru obchodu steplem David Trégler.

Systém centrálního zásobování na Mostecku a Litvínovsku čítá přes 200 km rozvodů, tisíce armatur a dalších zařízení. Svýjimkou letní odstávky je technologie vprovozu nepřetržitě 365 dní vroce a 24 hodin denně. Revize a opravy na horkovodech aprimárních rozvodech jsou proto pro spolehlivou dodávku tepla vprůběhu celého roku nezbytné, dodala Táborská.