„To, co děti a mládež nestihnou během školního roku kvůli učení, různým povinnostem a větší kontrole dospělých, si chtějí vynahradit o prázdninách,“ řekl Deníku Lubomír Šlapka, ředitel Domu humanity a K-centra, který provozuje občanské sdružení Most k naději.

Podle této nestátní neziskové organizace, která zajišťuje na Mostecku, v Oseku, Duchově a Bílině protidrogovou prevenci a další sociální služby, zkouší o prázdninách častěji drogy především věková skupina od patnácti do dvaceti let.

„Tito uživatelé zatím nejsou problémoví, ale mohou být,“ uvedl Šlapka.

Marihuana bývá vstupní branou k tvrdším drogám. Podle zjištění K-centra si řada mladých lidí během letních prázdnin, což je trvalý fenomén, poprvé v životě zkusí píchnout drogu do žíly. Droga pochází většinou od kamaráda, ne přímo od dealera.

Marihuana obvykle pochází z nelegálních severočeských pěstíren. Sami klienti K-centru říkají, že marihuana je dostupná skoro jako cigarety. Poskytování návodů na pěstování přes internetovou komunitní síť a údajný velký přetlak zboží z velkopěstíren snižují cenu drogy a podporují její rozšiřování.

K-centrum rodičům doporučuje, aby se dětem o prázdninách více věnovali, častěji s nimi mluvili, hledali jim zábavu a zaměstnání. Měli by také vědět kde, s kým a jak tráví volný čas.

Strážníci se snaží děti zabavit

Děti, které tráví léto doma a jsou vystaveny nástrahám ulice, se snaží zabavit městská policie v rámci „turistického“ programu prevence kriminality. Strážníci vyvážejí mládež na celodenní výlety. Minulý týden se dvacet dětí toulalo pod dohledem Českým středohořím, předtím byla jiná skupina na poznávacím pobytu na chatě Barbora v Českém Jiřetíně. „Každým výletem jsme účastníkům dokázali, že v našem regionu je tolik krásných a jimi dosud nepoznaných či neobjevených, a že stojí za to je objevovat,“ uvedla preventistka Ilona Kozlová.

Vliv veder a ocenění

Výkyvy teplot zvyšují nervozitu uživatelů drog. „Dochází i k mimořádným situacím, k slovní agresivitě u části klientů,“ uvedl Šlapka.
Ve vypjatějším období K–centrum obstálo. Inspektoři ho po nedávné státní kontrole navrhli na udělení certifikátu kvality služeb od Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.