Jako hlavní důvody v otevřeném dopise, který Sdružení nájemníků Koldům (SNK) zaslalo litvínovským politikům, nájemníci uvádějí havarijní stav objektu.
Technický unikát totiž podle nájemníků potřebuje nemalé částky na nejnutnější opravy havarijního stavu odpadů, výměny svislých rozvodů vody včetně instalace zařízení pro měření její spotřeby.

„Nevím, jestli jsou zastupitelé seznámeni se stavem městských bytů, ale nájemníci tohoto komplexu mají neustálé problémy s vytékajícími exkrementy a vracející se odpadní vodou. Šikmé východní křídlo je nepřetržitě podmáčené, takže byty v 1.suterénu jsou neobyvatelné a hrozí následná destrukce celého bloku, pokud se dům neodizoluje. Tyto práce však stojí peníze a město jasně deklarovalo skutečnost, že je nemá, a proto je investovat do těchto oprav nehodlá a ani nemůže,“ uvádí předseda SNK Miroslav Sváta.

Sdružení nájemníků Koldům proto žádá město o prodej obytných křídel. Podle údajů SNK se většina nájemníků v anketě k možnosti privatizace vyjádřila kladně. Jak již Deník informoval, privatizace by se mohla uskutečnit prostřednictvím bytového družstva Krušnohor.

„Přes 72 procent stávajících nájemníků se vyslovilo pro privatizaci Koldomu prostřednictvím SBD Krušnohor, přičemž přibližně 20 procent nájemníků nebylo z nějakého důvodu zastiženo. Podpisové archy jsme předali panu Františku Rybovi a podepsali s SBD Krušnohor dohodu o dalším postupu. Výsledek byl zaslán i starostovi města Litvínova,“ řekl za nájemníky Pavel Hammerlindl.

A vedení města?

Vedení města Litvínova o přijatém dopise na poslední tiskové konferenci informovalo i novináře. „Otevřeným dopisem se obrátilo na zastupitele Sdružení nájemníků Koldům a žádá v něm o prodej obytných křídel podle Zásad PBF – pro prodej domů s více jak 20ti bytovými jednotkami v rámci II. etapy privatizace bytového fondu z majetku města do vlastnictví družstev. V současné době připravuje odbor nakládání s majetkem pro jednání rady a zastupitelstva města podklad, který by měl vyhodnotit všechny možnosti privatizace. Vlastní návrh by měly orgány města projednat na podzim letošního roku,“ uvedla místostarostka Erika Sedláčková.