Dohoda se uzavírá mezi městem Litvínovem a společností HC Verva. Veřejný pořádek zajistí dohledem Městská policie Litvínov a členové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Litvínov, a to při předem určených rizikových utkáních.

Z vyhodnocení předchozích hokejových sezon vyplývá, že se dohodou stvrzená spolupráce osvědčila. Pořadatelská činnost byla, zejména v rizikových utkáních, za přispění posílených hlídek městské policie i výjezdové jednotky hasičů zvládnuta bez vážnějších problémů.