Velký zájem je stále o bruslení pod širým nebem, na kluzištích v centrech měst. Led je tam v dobrém stavu a hojně využíván. Kromě veřejnosti také školkami a školami.