Když chtěl jít někdo z Meziboří do Litvínova pěšky, musel oklikou přes les. Pak ale vznikl chodník vedle hlavní silniční spojky a mezi městy mohou bezpečně pendlovat i maminky s kočárky. Málokdo ví, že užitečná cesta slouží díky neziskové organizaci Místní akční skupina Naděje (MAS), která se specializuje na rozvoj venkova s obcemi s méně než 25 tisíci obyvateli. To ona pomohla sehnat desetimilionovou dotaci, aby mezibořská radnice mohla chodník vybudovat.

Podobných projektů bude přibývat. MAS Naděje se teď připravuje na dotační období 2021 až 2027. Prostřednictvím této organizace bude do venkovských oblastí mosteckého a části teplického okresu proudit mnohem víc peněz, protože skupina sdružující obce, firmy a neziskovky se rozrostla o nové partnery. Další desítky milionů korun, o jejichž rozdělení nerozhodují státní úřady, ale místní komunita, mají zlepšit hlavně občanskou vybavenost, posílit lokální ekonomiku a podnikání, podpořit zemědělství a pomoct životnímu prostředí. „Stojí před námi velké výzvy,“ řekl předseda správní rady MAS Naděje a starosta obce Lišnice Petr Pillár.

Nová Ves v Horách je klidná a upravená vesnice, lze tam začít výlety
FOTO: Nová Ves v Horách je klidná a upravená vesnice, lze tam začít výlety

V období 2014 až 2020 tato organizace pomáhala osmnácti obcím a čtyřem městům, což zahrnovalo území s 32 tisíci obyvateli. Nyní je součástí této komunity devatenáct obcí a šest měst, takže zastoupená populace vzrostla na 59 tisíc obyvatel. Vliv skupiny se zvýšil hlavně partnerstvím s Litvínovem a Horní Jiřetínem. V příštích sedmi letech se proto bude rozdělovat mezi žadatele působícími na tomto území zhruba dvojnásobné množství peněz. Odhady hovoří o 150 milionech korun, ale suma bude jasná až na podzim.

Obecně prospěšná společnost dokáže zprostředkovat podporu do výše až 95 procent nákladů, u sociálních projektů kompletní úhradu. Výhodou je, že o dotace se nesoutěží, protože oproti obřím celostátním programům je uchazečů o finanční pomoc mnohem méně. Kdo podá projekt a splní podmínky, bývá bez potíží podpořen.

MAS Naděje představila svou novou strategii na veřejném projednávání v Obrnicích. Jednou z výzev je například transformace energetiky spojená s útlumem těžby uhlí. Očekává se, že změna dolehne i na malé firmy navázané na těžební průmysl. Zatím nikdo nedokáže přesně určit, jak ústup těžby dolehne na zaměstnance. Do popředí se proto znovu dostává rekvalifikace.

V debatách zaznívá i téma sucha a péče o krajinu. Sedlák Jiří Sláma doporučuje víc se zaměřit na zadržování vody v krajině, s čímž souvisí odbahňování rybníků. „Je tam víc bahna než vody,“ řekl.

Zděnka Němečková, starostka obce Klíny.
Klíny mají víc chat než trvalých obyvatel. Rozvoj obce brzdí etylenovod

Odbahňování ale bývá obtížné, protože některé rybníky mohou obsahovat i těžké kovy. Vytěžený kal se pak stává nebezpečným odpadem. Malé obce proto musejí čistění nádrží odkládat. Upozornil na to starosta Oseka Jiří Macháček. „Takové projekty jsou finančně velmi náročné,“ vysvětlil. Osek, který začal dělat pasportizaci svých rybníků, v minulosti s žádostí o státní dotaci neuspěl právě kvůli vysokým nákladům v přepočtu na metr krychlový kontaminované vody. Tehdy se v souhrnu jednalo o dvacet milionů korun.

Je to jeden z příkladů, jak moc jsou obce závislé na dotacích, což vede k odkládání veřejně prospěšných projektů a různých oprav. V Podkrušnohoří se navíc některá odvětví rozvíjejí pomalu, třeba cestovní ruch. Na jednání v Obrnicích mimo jiné zaznělo, že je nedostatek penzionů pro turisty, aby se ubytovali na delší dobu a netrávili v oblasti jen jeden den. Pomoci by mohla třeba plánovaná podpora při vytváření cyklotras.

Za výhodu regionu se naopak považují krátké vzdálenosti mezi městy a vesnicemi. Když třeba víska přijde o obchod, za deset minut lze dojet do supermarketu ve větší obci.

Co je to MAS Naděje
Obecně prospěšná společnost MAS Naděje je certifikovanou institucí, která zprostředkovává peníze pro rozvoj venkovských oblastí Mostecka, Litvínovska a části Teplicka. Řídí se principy komunitně vedeného místního rozvoje. MAS je součástí Národní sítě místních akčních skupin. Tato organizace sdružuje 168 skupin, které působí na 84 procentech území ČR. Propojují skoro tři tisíce drobných podnikatelů, přes dva tisíce neziskových organizací a přes pět tisíc obcí a veřejných institucí. MAS získává a rozděluje dotace z fondů Evropské unie, z krajských a národních programů i od soukromých dárců.