Už vloni na podzim bylo na základě požadavků těchto měst vydiskutováno na centrální úrovni takzvaných 15 opatření, která by měla pomoci tyto problémy řešit. Od podzimu loňského roku se ale bohužel mnoho nezměnilo.

Své rozladění nad tím, že z navržených opatření není téměř nic realizováno, dal najevo primátor Paparega i při setkání s premiérem Babišem, který v dubnu přijel do Mostu.

Primátor Paparega a náměstkyně Stará prosazují opatření při jednání s ministry zainteresovaných ministerstev. Jedná se například o možnost výkupu bytů, zjednodušení systému sociálních dávek, vypracování cenové mapy a stanovení obvyklého nájemného v daném místě a čase, snížení stropu poskytovaných sociálních dávek nebo spojení jejich pobírání s určitými povinnostmi vůči městu, řešení trvalého pobytu či požadavek, aby pronajímání bytů spadalo pod živnostenský zákon.

Bohužel z patnácti opatření některá zřejmě nebudou realizována a jiná možná v takové formě, že vyřešit problémy Mostu nepomohou. Ne vždy ve vyšších patrech politiky nacházejí zástupci samospráv pochopení. Praha zkrátka problémy, s nimiž se Most potýká, nemá, a proto jejich realizace vázne.