Podle psychologa Jaroslava Jančíka je neustálé zatěžování mozku novými poznatky jedním z nejlepších způsobů, jak předcházet stárnutí. „Výzkumné studie ukazují, že například znalost a používání cizího jazyka, respektive učení se jazyku v pozdějším věku, dovede „přibrzdit“ nástup Alzheimerovy choroby až o několik let,“ řekl Deníku. Podle vědců se lze učit cizí jazyk třeba i v 80 letech. Doporučují také četbu nebo luštění křížovek. Zvláště pro seniory je aktivní činnost mozku velmi důležitá. I proto stoupá na významu takzvané celoživotní vzdělávání a přizpůsobuje se tomu i mostecká Univerzita třetího věku. Celoživotní učení se při současném rychlém růstu množství informací stává nezbytností.