První dva bloky mají být ekologizovány do roku 2015, do konce roku 2019 další dva. Pátý se po tomto datu zavře.

Deník o tom informoval Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severní Čechy.

„V příštím roce proběhne v Elektrárně Počerady ekologizace dvou výrobních bloků. Půjde o úpravu spalovacího procesu. Tímto ekologickým opatřením by se mělo dosáhnout toho, aby elektrárna splňovala emisní limity oxidů dusíku platné od roku 2016," sdělil mluvčí.

V tento rok totiž vejde v platnost směrnice Evropské unie ukládající všem zdrojům s instalovaným výkonem nad 50 megawattů snížení emisí oxidů dusíku na určitou hodnotu. ČR chce tuto směrnici naplnit do 1. července 2020.

Oxidy dusíku o 60%

ČEZ už podepsal smlouvu s brněnskou společností Alstom, která ekologizaci dvou kotlů v Počeradech provede. Kontrakt v hodnotě téměř čtvrt miliardy korun přinese významné snížení ekologické zátěže. Díky modernizaci Elektrárny Počerady klesnou její emise oxidů dusíku až o 60 procent.

Elektrárna Počerady pálí hnědé uhlí z Mostecka. Původně měla šest bloků, každý s výkonem 200 MW. Před dvaceti lety byl jeden z nich uzavřen, v elektrárně jich nyní funguje pět. Po roce 2019 zbudou čtyři. V areálu uhelné elektrárny vyrostl zcela nový zdroj, který vyrábí elektřinu ze zemního plynu.