„V Ústí nad Labem a jiných univerzitních městech je mnoho alternativních galerií, ale vetšinou se jedná o studentské štafety, které jsou velmi úzce spjaty s univerzitou, nebo katedrou. My chtěli ve svém rodném městě vytvořit kulturní zázemí nejen pro výtvarnou scénu, které zde zoufale chybí," uvedla Zuzana Venclová. Galerie Bunkr je multikulturním prostorem, kde neprobíhají pouze výstavy, ale také autorská čtení, filmové projekce a představení různého charakteru.

V galerii nefunguje klasický kurátorský přístup, ale kurátorské vedení je založeno spíše na přirozených vazbách mezilidských vztahů. „Koncepce výstav tak vznikají na základě komunikace s umělci, se kterými se zároveň bavíme o kontextech v současném umění. Výsledná podoba výstavy je na samotných umělcích," vysvětluje Zuzana Venclová. Kurátoři většinou spolupracují s ústeckou výtvarnou scénou, ale není to pravidlem. „Snažíme se také dávat prostor lidem, kteří neprošli klasickou výtvarně-vzdělávací zkušeností," doplňuje Zuzana Venclová.

Výstavy nejsou orientované pouze na výtvarné umění. V minulosti proběhla akce s názvem Co hrdlo ráčí, kde se autorka Kateřina Strnadová zamýšlela nad hranicí mezi uměním a designem. V březnu je naplánována výstava umělkyně, která studuje na Západočeské univerzitě v Plzni grafický design.

Ačkoliv je tento projekt jedinečný a v Mostě ani jeho blízkém okolí se podobný nenachází, organizátoři nevyužívají podpory města a nesnaží se získávat finance z grantů. „Prostor by se samozřejmě dal vyšperkovat, ale my sázíme spíše na jeho autenticitu. Grantovou politiku nebudeme využívat ani do budoucna, souvisí to s ideou projektu. Chceme, aby to přirozeně fungovalo samo o sobě," ukončuje Zuzana Venclová.

GALERIE BUNKR V MOSTĚ

- podzemní Galerie Bunkr se nachází v prvním obytném domě mezi ulicí J. Skupy a ČS. Armády v Mostě

- informace o galerii naleznete na webových stránkách http://www.galeriebunkr.maweb.eu/

Autor: Anna Jurecová