Mezibořská škola je jedna ze dvou z Mostecka, která byla vybraná do celostátního projektu, jehož cílem je vytváření center celoživotního učení. Kromě tradiční výuky bude nabízet i různé formy vzdělávání dospělých.

Projekt má reagovat na požadavky trhu práce, na kterém se projevuje vzestup nedostatkových oborů, o které žáci, kteří opouštějí základní školu, nemají zájem, a proto se tyto obory nebudou na středních školách pro mládež otevírat.

„Zájem o profese jako například slévač, soustružník či pokrývač ze strany zaměstnavatelů ale přetrvává, tyto obory bude možné zachovat díky vzdělávání dospělých právě v uvedených centrech,“ vysvětluje Jiří Líšťanský ze SOŠ Meziboří. „Naše škola se tedy díky zařazení do projektu stane v oblasti vzdělávání dospělých vyhledávaným partnerem zaměstnavatelů a úřadů práce,“ předpokládá ředitel školy Jiří Tyšer.

„Dále se při vytváření celostátní sítě center vychází ze skutečnosti, že střední školy mohou své vzdělávací možnosti a své kapacity výrazně využívat ke vzdělávání dospělých a reagovat na očekávaný pokles středoškoláků z důvodu demografického vývoje,“ dodává Líšťanský. Předpokládá se, že ze současných přibližně 130 tisíc studentů poklesne stav v blízké době na 90 tisíc.

Centra na jednotlivých školách by se také měla věnovat stále stoupajícímu počtu netradičních studentů, které má smysl vzdělávat – starší lidi i důchodce.
Že dospělí o další vzdělávání projevují v Meziboří zájem, dokazuje již probíhající studium při zaměstnání. „V oborech stavebnictví a zámečník se ke studiu přihlásilo přes 60 zájemců,“ vypočetl Jiří Líšťanský.