Náhradní zásobování cisternami bude zajištěno s ohledem na technické možnosti a také podle místních, dopravních a povětrnostních podmínek. Více informací k situaci obdržíte na zákaznické lince společnosti SČVaK, na telefonním čísle 601 267 267.