Leo Gallas z kazatelny také zdůraznil, že bůh počítá se všemi lidmi a nikdo tak není na světě sám. Vylíčil i poselství naděje, že lidé nemusí čekat na nebeské boží království, ale už během života mohou dobrými skutky vytvářet na zemi lepší svět, chránit mír a čelit tím zlu. Věřící se v závěru pomodlili za všechny lidi, za město Most a podali si ruce.

Na bezpečnost dohlíželo v kostele několik hlídek Policie ČR, která v celé zemi posílila prevenci po vražedném útoku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Stavba gotického chrámu, který je národní kulturní památkou, začala v roce 1517 a skončila až v 17. století. Při bourání starého města Mostu kvůli těžbě uhlí byl vzácný kostel přestěhován po kolejích k baroknímu špitálu s menším gotickým kostelem sv. Ducha.

Transfer proběhl na podzim 1975, kdy velký chrám ujel více než 841 metrů průměrnou rychlostí dva centimetry za minutu. Unikátní přeprava byla zapsána do zlaté knihy Guinessových rekordů tisíciletí. Kostel byl opětovně slavnostně vysvěcen v roce 1993. Při vánoční mši označil kněz Leo Gallas kostel za historické srdce Mostu.