Začala třetí vyučovací hodina, ale studenti mosteckého gymnázia ve třídách nebyli. Shromáždili se na chodbě u rozsvíceného školního vánočního stromu a z ruky do ruky jim kolovaly texty koled. Učitelé je přišli podpořit a obsadili volná místa u krabic a tašek plných dárků, které se v rodinách obvykle nedávají. Těstoviny, rýži, olej, mléko, dětskou výživu, konzervy a další trvanlivé potraviny škola shromáždila pro děti, matky a ženy v nouzi.

„To jídlo opravdu potřebují. Kolikrát k nám přijdou z ulice a nemají vůbec nic. Za dary budou vděčné. Děkuji za to, že na tomto světě jsou ještě dobří lidé,“ řekla sociální pracovnice Kateřina Vopeláková z mosteckého azylového domu. Ten sídlí v rekonstruované budově u gymnázia a nabízí přístřeší desítkám opuštěných žen a dětí.

Než jim studenti dárky odnesli, všichni si společně za doprovodu školního komorního orchestru pod vedením Martina Rufera zazpívali. Vánoční charitativní koncert na gymnáziu má čtyřletou historii a vznikl jako dobročinné rozloučení s končícím rokem. „Kdo nedělá nic pro druhé, nedělá nic pro sebe,“ zacitovali pořadatelé slova německého básníka Goetha.

Přestože studentům dnes, v pátek 21. prosince, odpoledne začínají dvoutýdenní prázdniny, do školy se během volna vrátí. Tentokrát nebudou shánět jídlo a zpívat, ale sportem vydělávat na lepší zázemí pro méně šťastné vrstevníky v jižní Africe. Veřejnosti přístupný první Vánoční charitativní florbalový turnaj uspořádají v pátek 28. prosince studenti a hráči florbalu Daniel Sedlár, Dominik Síbr a Jakub Dohnal.

„Je to novinka. Výtěžkem z celé akce podpoříme chudší studenty na škole Western Cape v Jihoafrické republice,“ sdělili Deníku. Turnaj vypukne v tělocvičně dolní budovy gymnázia v ulici Vladimíra Majakovského už v 8 hodin ráno a přihlásila se do něj desítka týmů z Mostu. Vstupenka stojí 50 korun, děti do 10 let neplatí.

Část lístků pořadatelé prodali ve škole během přestávek, při kterých kupující dostávali kapesní kalendář na rok 2019. Při turnaji budou k dostání i speciální charitní samolepky za 30 korun, které si mládež nechala vyrobit. Diváci se mohou těšit nejen na florbalové dění a fandění, ale i na doprovodný program s dovednostní soutěží.

Přijďte přispět svou trochou

Dobročinná akce vznikla úplnou náhodou. Studenti se nejprve chtěli jen tak setkat u florbalu a zpestřit si prázdniny pohybem, nedávno je ale zaujaly dojmy jednoho z rodičů, který v jižní Africe narazil na rozdílné podmínky ve školství. Děti z nemajetných, hlavně černošských rodin, se ve Western Cape učí v horších podmínkách než mládež z lepších čtvrtí, přestože sdílí jeden vzdělávací areál. Pro mostecké studenty to byl impuls, jak si vyzkoušet pomoc na dálku. „Chtěli bychom to dělat každý rok. Doufáme, že první ročník bude úspěšný,“ řekl Dominik, který za pořadatele ocenil vstřícnost vedení gymnázia. Branka u gymnázia bude otevřená a navigační cedule dovedenou diváky do otevřené tělocvičny.

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni Most provozuje Diakonie Českobratrské církve evangelické - Středisko sociální pomoci v Mostě. Pokoje s celkem téměř šedesáti lůžky slouží dospělým ženám a matkám s nezaopatřenými dětmi, které se ocitly na ulici, jsou ohroženy nějakou formou násilí a potřebují přechodné důstojné ubytování. Pomáhat azylovému domu lze celý rok. Telefonní kontakt na jeho nepřetržitou služebnu je 417 638 952.