Česká rafinérská vydala oznámení o tom, že v průběhu měsíců září a října bude probíhat v areálu Chempark v Záluží plánovaný požární výcvik zaměstnanců. Jedná se o zaměstnance zařazené do preventivních požárních hlídek České rafinérské. Součástí výcviku bude mimo jiné nácvik hasebního zásahu za asistence Hasičského záchranného sboru společnosti Unipetrol. Nácvik bude probíhat na zabezpečeném prostoru čisticí plochy společnosti. Při nácviku se může objevit kouř, který bude pozorovatelný i mimo areál.

Termíny cvičení požárních hlídek – září:
5., 7., 12., 14., 19., 21., 26., 29. září – od 16:00 do 17:00 hodin

Termíny cvičení požárních hlídek – říjen
3., 5., 10., 17., 24., 26. října – od 16:00 do 17:00 hodin 
12., 19. října – od 12:30 do 13:30 hodin

 ALENA HERZÁNOVÁ