křižovatka není ještě zcela hotová. Kdy bude dokončena, nedokáže Ředitelství silnic a dálnic přesně určit. „Dostavba kruhového objezdu souvisí se stavbou mostu v Třebušicích, ten by měl být dostavěn do konce roku 2009 . Záleží také na zkapacitnění silnice z Mostu do Litvínova. Kruhový objezd je v tuto chvíli postaven jen z důvodů objížďky kvůli přestavbě mostu. Zatím není přesně jasné, jak to bude vypadat po dostavění mostu,“ uvedl Marek Macho, vedoucí úseku údržby Ředitelství silnic a dálnic.