Kromě vyškolené obsluhy jsou jim k dispozici informační panely, které pokryjí veškeré aspekty přípravy této přeshraniční vysokorychlostní trati. Infocentrum bude zpočátku otevřeno pouze některé dny v týdnu, následně pak každý pracovní den.

„Cílem otevření tohoto infocentra je posílení komunikace přípravy VRT. Návštěvníci zde najdou kromě informačních panelů také 3D model Krušnohoří a díky intenzivní spolupráci s německými kolegy z DB i ukázky odvrtané horniny, kterou získali při průzkumu podloží budoucího Krušnohorského tunelu," uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Vítězové Inovační firmy Ústeckého kraje pro rok 2021 – startup Posedla a firma New Water Group.
Nejvíce inovativní firmy regionu: startup Posedla a firma New Water Group

„Jsem velmi rád, že naši partneři ze Správy železnic vytvořili informační centrum pro zájemce, kteří se chtějí dozvědět o našem společném projektu. Dialog, akceptace a transparentní informovanost jsou základními předpoklady úspěchu evropských dopravních projektů. Nové informační centrum v Ústí nad Labem má proto velký význam. Společnost Deutsche Bahn (DB zřídí také na německé straně podobné kontaktní centrum, které bude vycházet vstříc stále rostoucímu zájmu o novou trať Drážďany – Praha. Tento významný projekt je důležitým symbolem posílení železnice v Evropě," sdělil Marcus Schenkel, vedoucí oddělení infrastrukturních projektů pro oblast jihovýchod společnosti DB Netz.

V infocentru jsou umístěny panely zaměřené na jednotlivé aspekty výstavby vysokorychlostních tratí. Zájemci se dozví nejen detaily o přípravě jednotlivých úseků VRT, ale také o jejich vlivu na životní prostředí a ekonomiku. Rozšíří si rovněž své znalosti o umělých stavbách (zejména mostech a tunelech) nebo o principech trasování zcela nových železnic.

Návrh vizualizace budoucího centra
Ústecký kraj chystá unikátní proměnu brownfieldu, Transformační centrum

Příprava dílčích úseků vysokorychlostní železnice v Česku postoupila do další fáze, ve které už Správa železnic vytváří společně s projektanty podrobné dokumentace pro územní rozhodnutí. V případě trati Praha – Ústí nad Labem – Drážďany jsou v této fázi dva úseky. Jde o VRT Podřipsko mezi Prahou a Lovosicemi a přeshraniční Krušnohorský tunel, který Správa železnic připravuje společně s DB.

Slavnostního otevření infocentra se zúčastnil také ministr dopravy České republiky Martin Kupka, Ústecký kraj zastoupila 1. náměstkyně hejtmana Lubomíra Mejstříková.

Další zajímavosti z Ústeckého kraje najdete na stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz a na jeho facebookovém profilu