Oproti předchozímu sčítání výrazně vzrostl podíl vysokoškoláků, stále však region zaostává za celorepublikovým průměrem. Na posledním místě jej v této oblasti vystřídal Karlovarský kraj. Novinářům předběžné výsledky loňského sčítání lidu představil ředitel krajské pobočky Českého statistického úřadu (ČSÚ) Roman Bechtold.

Podobně jako při předchozím sčítání Ústecký kraj vede žebříček regionů v podílu dětí do 14 let a naopak má nejmenší podíl obyvatel ve věku 65 let a starších. "Jsme jeden ze tří krajů, kde počet dětí je v současné době ještě vyšší než počet seniorů," uvedl Bechtold. Kromě Ústeckého kraje s nejmladší populací v ČR pouze ve Středočeském a Libereckém kraji žilo na jaře 2011 více dětí než obyvatel nad 65 let. "Očekáváme ale, že i v našem regionu časem bude více seniorů než dětí," podotkl Bechtold.

V Ústeckém kraji žilo loni na jaře přes 830.000 obyvatel, zůstává tak pátým největším v České republice. Proti minulému sčítání je tu o více než 10.000 lidí, a to vlivem nárůstu počtu cizinců s dlouhodobým pobytem téměř o 13.000. Cizinci v kraji tvoří tři procenta populace. "Pokud by nebylo cizinců, pokračoval by trend poklesu počtu obyvatel, který začal v roce 1980," přiblížil ředitel.

V roce 1980 žilo v kraji 832.525 lidí, což bylo nejvíc v poválečné historii. Nejvíce občanů za posledních deset let přibylo na Litoměřicku, největší úbytek zaznamenalo Mostecko a Děčínsko.

Struktura cizinců v regionu se za deset let obměnila. Zatímco v roce 1991 byl v kraji nejvyšší podíl Vietnamců, nyní je předstihli Slováci. Po Karlovarském kraji je na severu Čech v rámci ČR nejvíce Němců.

Národnostní složení obyvatel je podle Bechtolda těžké popsat. "Uvedení národnosti bylo dobrovolné a počet odpovídajících výrazně klesl oproti minulému sčítání, proto lze údaje porovnávat jen těžko," vysvětlil. Z údajů, které lidé uvedli, vyplývá, že v Ústeckém kraji žilo nejvíce lidí v rámci ČR s národností romskou. Celkem 2744 se jich přihlásilo k romské nebo romské a nějaké další národnosti, v roce 1991 tento počet byl 5877.

Charakteristickým rysem Ústeckého kraje zůstává nejvyšší podíl ateistů a nejnižší podíl věřících v rámci ČR.

Předběžné výsledky potvrdily rostoucí trend vzdělanosti obyvatelstva. Počet vysokoškolsky vzdělaných lidí v kraji za deset let vzrostl o polovinu a na celkové populaci se podílí osmi procenty. "Sice to znamená zlepšení pozice v mezikrajovém srovnání posunem z poslední příčky na předposledním, ale stále výrazně zaostáváme za republikou. Průměr vysokoškolsky vzdělaných osob v ČR v březnu 2011 činil přes 12 procent," uvedl Bechtold.
Za posledních deset let poklesl počet i podíl ženatých mužů i vdaných žen, naopak vzrostlo zastoupení svobodných a rozvedených. Jejich podíl je v Ústeckém kraji nejvyšší v porovnání s ostatními regiony. Sto osmdesát jedna lidí v kraji uvedlo, že žije v registrovaném partnerství.

Definitivní výsledky loňského sčítání budou zveřejněny na přelomu let 2012/2013. Už na podzim by měly být známé počty obyvatel, které zohledňují fakticky žijící občany, nejen podle trvalého, ale podle skutečného bydliště. Na to čekají obce, které s těmito daty chtějí tlačit na stát, aby změnil systém přerozdělování daní. Obce v současnosti dostávají peníze jen podle trvale bydlících lidí.