Na některých stanicích v kraji, včetně mostecké, došlo včera k překročení prahové hodnoty koncentrace přízemního ozonu. Osobám s chronickými dýchacími potížemi, starším lidem a malým dětem se doporučuje, aby se zdržovali venku jen na dobu nezbytně nutnou a vyvarovali se fyzické zátěži. U dospělých bez zdravotních potíží nejsou nutná žádná omezení.

V současné době již není překročena kritická hranice koncentrace přízemního ozonu. Smogová situace je však zatím stále v platnosti. Vzhledem k předpovědi počasí se očekává, že by mohla být prahová hodnota opět překročena. Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ www.chmi.cz. Každou hodinu jsou aktualizovány.