Předpokládaná celková hodnota zakázky je zhruba 11,5 milionu korun. Dojde při ní k rekonstrukci parkovacích stání o celkovém počtu 205 parkovacích míst z asfaltobetonu a betonové vegetační dlažby včetně jejich odvodnění. Dále proběhne rekonstrukce komunikace a jejího veřejného osvětlení včetně odvodnění a oprava chodníků.