Vodovod je dlouhý 66,6 metru a popraskaná kanalizace zase měří 292,6 metru. V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad z litiny, který byl uveden do provozu už v roce 1972. Kanalizace pochází rovněž z roku 1972 a tvoří jí potrubí z betonu. „Kamerová prohlídka prokázala, že stoka vykazuje korozi 50 procent, netěsné spoje a má praskliny,“ řekl Mosteckému deníku mluvčí společnosti Jiří Hladík.

Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem. Vlastní stavební práce budou podle Hladíka zahájeny v těchto dnech. Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 27. září.