Bez elektřiny tak lidé budou celé dopoledne, tedy od 8 do 12 hodin. Bude se jednat o ulice Mlýnská, Školní a náměstí Svobody. Přerušení dodávky elektřiny je plánované pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Aktuální informace lze najít na webu www.cezdistribuce.cz v sekci Odstávky. 

Při příchodu do školy se měří teplota. Děti chodí ve skupinkách v časových intervalech
První stupeň se na Mostecku vrátil do škol. Většina dětí zůstává doma